Tänk på att det är hög tid att komma ifatt med bokföringen tom juni för att lämna in moms i tid. Lönerna för juli är redan körda men glöm inte lämna in deklarationen. För er som ska betala in pengar så ska de vara på skattekontot den 17 augusti för att inte få ränta. Bolag med revisor får en anmärkning i sin revisionsberättelse om man missar mer än två gånger på ett år.